ANUNCIOS DE LICITACIONES PÚBLICAS EN GALICIA

A continuación se muestran enlaces con información referente a anuncios de licitaciones públicas de obras, servicios y suministro, convocados por organismos públicos ubicados en Galicia. La frecuencia de actualización es de 24 horas. Para la búsqueda de información de licitaciones más personalizada consúltenos.

ANUNCIOS LICITACIONES DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTRO

 1. PRG-2023-0150:Rehabilitación e mellora do peirao mexilloeiro do porto de Moaña - ID: 822370
  Fecha de publicación: 12-04-2024
 2. Alleamento mediante subasta púbica dunha PICK UP TOYOTA HILUX D-4D 144CV con matrícula 4613-GZP, propiedade do Concello de Pedrafita do Cebreiro, Lugo. - ID: 822369
  Fecha de publicación: 12-04-2024
 3. O obxecto da subministración consiste na adquisición dun simulador profesional de comunicacións para navegación e manobras marítimas con destino o taller do ciclo formativo Navegación e pesca de litoral da familia profesional Marítimo-pesqueira que s...
  Fecha de publicación: 12-04-2024
 4. PRG-2023-0165:Selección de oferta de proxecto concesional con posterior tramitación como concesión administrativa de dos naves de almacenaxe de mercadorías expedidas por vía marítima no peirao comercial do porto de Ribadeo (lote único) - ID: 822368
  Fecha de publicación: 12-04-2024
 5. PRG-2024-0022:Selección de oferta de proxecto concesional con posterior tramitación como concesión administrativa dunha nave para usos complementarios ós portuarios no porto de Sada - ID: 822367
  Fecha de publicación: 12-04-2024
 6. Acondicionamento de camiños nas parroquias de Bacoi, Carballido, Castro de Ouro, Lagoa, As Oiras, San Pedro de Mor e Reirado - Plan Único 2023 - 5 - ID: 822365
  Fecha de publicación: 12-04-2024
 7. Renovación do Alumeado Público exterior no Concello de Salvaterra de Miño - ID: 822364
  Fecha de publicación: 12-04-2024
 8. PRG-2022-0249:Remodelación do edificio da lonxa de Tragove - ID: 822358
  Fecha de publicación: 12-04-2024
 9. Execución da cuberta das dúas pistas de pádel existentes e a cuberta das gradas do campo de fútbol existentes mediante estructura metálica tipo diáfana e conectadas entre sí. - ID: 822363
  Fecha de publicación: 12-04-2024
 10. AUG-2024-0049:Servizo de asistencia técnica á dirección facultativa da obra de construción de rede de saneamento e estación depuradora de augas residuais para os lugares de Devesa, A Silva, Berrimes, Quintáns e Costa. Lousame (A Coruña)- obra con ref...
  Fecha de publicación: 12-04-2024
 1. Contrato de suministro vehículo furgoneta etiqueta C (PRTR - FNextGEU) - ID: 822351
  Fecha de publicación: 10-04-2024
 2. Contratación de diversos servizos no marco do Desenvolvemento en Galicia do Programa Carné +65 xestionado pola Consellería de Política Social e Xuventude polo procedemento aberto e supersimplificado (Expediente 5/2024) - ID: 822287
  Fecha de publicación: 06-04-2024
 3. CIB-2024-0008:Contratación, polo procedemento aberto supersimplificado da subministración de material funxible para as Oficinas Comarcais de Inclusión Sociolaboral do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Cofinanciado polo Programa FS...
  Fecha de publicación: 04-04-2024
 4. Servizo de organización e execución dun campo de voluntariado en Illas Cíes (Vigo) - ID: 822280
  Fecha de publicación: 04-04-2024
 5. Servizo de organización e execución dun campamento de verán no concello de Mondariz-Balneario ou limítrofes - ID: 822279
  Fecha de publicación: 04-04-2024
 6. Servizo de restauración, limpeza, desinfección e acondicionamento das instalacións do albergue xuvenil As Sinas en Vilanova de Arousa (Pontevedra) e servizo de restauración, limpeza, desinfección, acondicionamento, montaxe e desmontaxe das instalació...
  Fecha de publicación: 04-04-2024
 7. 3º Contrato derivado do Acordo Marco con varios empresarios para a subministración de equipamento para as plataformas de almacenamento NAS e Scale-Out da Xunta de Galicia. Lote 2: Compoñentes Metrocluster e Flexgroup (expte: AMT-2022-0055). Subminist...
  Fecha de publicación: 03-04-2024
 8. USC-2024-0014:005A-24 Renovación do sistema de copias de seguridade do Centro de Proceso de Datos (CPD) da Universidade de Santiago de Compostela. - ID: 822292
  Fecha de publicación: 03-04-2024
 9. Renting dun vehículo tipo furgoneta. - ID: 822290
  Fecha de publicación: 03-04-2024
 10. Subministración dun centro mecanizado de tres eixos con control numérico computerizado para o CIFP de Santiago. Expte.: 2024_004_SXT_FEO - ID: 822202
  Fecha de publicación: 01-04-2024
 1. Servizo de xestión, mantemento básico e limpeza do Complexo Deportivo de Monterrei (Pereiro de Aguiar, Ourense) para a campaña de verán 2024 - ID: 822260
  Fecha de publicación: 27-03-2024
 2. Concertar un servizo de actividades de ocio e tempo libre e a dirección para o programa Verán CampUSC da Fundación USC. - ID: 822242
  Fecha de publicación: 25-03-2024
 3. CPS-2024-0005:Contrato de servizos para a organización, programación e execución de campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade no exercicio 2024. - ID: 822253
  Fecha de publicación: 22-03-2024
 4. CRT-2024-0013:Contrato de servizos técnicos de montaxe de escenario, camerinos, iluminación, estruturas tipo trus, son, pantalla led e cabeza quente para un programa da Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. - ID: 822248
  Fecha de publicación: 22-03-2024
 5. PAS/015/23: Contratación por lotes dos traballos de roza e apeo de arborado en noiros da estrada AG-64 (Ferrol Vilalba) e desbroce, segado e limpeza de noiros na provincia de Ourense, por procedemento aberto simplificado, para a Empresa Pública de S...
  Fecha de publicación: 21-03-2024
 6. Servizo de Prevención de riscos laborais e vixiancia na saúde do Concello de Láncara - ID: 822231
  Fecha de publicación: 20-03-2024
 7. Subministración dunha máquina autopropulsada hidrostática polivalente para o mantemento de vías do Concello de Ribeira. - ID: 822215
  Fecha de publicación: 20-03-2024
 8. Servizo de restauración do retablo maior (con imaxes) e pintura mural do arco da cabeceira da igrexa de San Pedro de Bande, Láncara (Lugo). - ID: 822147
  Fecha de publicación: 18-03-2024
 9. Contratación non suxeita a regulación harmonizada, polo procedemento aberto multicriterio, tramitación ordinaria da obra: Renovación de firme nas estradas PO-340, PO-331 e PO-332, de clave PO/23/127.02. E/008/2024 - ID: 822159
  Fecha de publicación: 13-03-2024
 10. Servizo de limpeza do Espazo Xove de Ourense - ID: 822156
  Fecha de publicación: 11-03-2024
 1. RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2024 por la que se convocan concursos públicos para la provisión de plazas de profesorado ayudante doctor.
  Fecha de publicación: 15-04-2024
 2. RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2024, de la Gerencia del Área Sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión de diversas plazas de supervisor/a de unidad, convocada por la Resolución 6 de octubre...
  Fecha de publicación: 15-04-2024
 3. ANUNCIO de 9 de abril de 2024 por el que se convoca el proceso selectivo para la provisión, mediante la contratación bajo la modalidad contractual predoctoral, regulada en el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología...
  Fecha de publicación: 15-04-2024
 4. ORDEN de 18 de marzo de 2024 por la que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo vacante en esta consellería, convocado mediante la Orden de 9 de noviembre de 2023.
  Fecha de publicación: 15-04-2024
 5. RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2024, del tribunal nombrado para calificar el proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, por el turno de acceso libre y mediante el sistema de concurso-oposición, pa...
  Fecha de publicación: 15-04-2024
 6. Sumario
  Fecha de publicación: 15-04-2024
 7. RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2024 por la que se convoca para la elección de destino a las personas aspirantes que superaron el proceso selectivo para el acceso a la categoría de auxiliar técnico de servicios.
  Fecha de publicación: 12-04-2024
 8. RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2024 por la que se contrata a personal laboral fijo en la categoría profesional de técnico/a de grado medio de investigación (análisis instrumental), grupo II, en virtud de las pruebas selectivas convocadas por la Resoluci...
  Fecha de publicación: 12-04-2024
 9. RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2024 por la que se declara la tramitación de urgencia en el proceso selectivo unitario para la provisión, mediante contrato laboral, de puestos de auxiliares de policía local (código de procedimiento PR461A), convocado med...
  Fecha de publicación: 12-04-2024
 10. RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2024, de la Gerencia del Área Sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, por la que se resuelve la convocatoria pública para la provisión, por el procedimiento de evaluación colegiada, de un puesto vacante de pe...
  Fecha de publicación: 12-04-2024

Relación de Organismos Públicos: Si tiene interés por que aparezca información de algún organismo en concreto, consúltenos y vemos que información disponible podemos incluir.

Fuente: La información anterior ha sido extraída directamente de los dominios web vinculados a cada uno de los enlaces referenciados, se puede consultar el origen de la misma en el propio link al que dirija el enlace, y si no fuera así, consúltenos.

SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE LA PLATAFORMA PLACSP PARA RECIBIR ALERTAS

Le ofrecemos la configuración de un servicio que es gratuito, y que le permitirá recibir información sobre licitaciones al momento, sin intermediarios ni costes.

Para conocer la información y avisos sobre licitaciones que se van publicando, enterarse de forma rápida de los anuncios de licitación de obras, servicios o suministros ajustados a su empresa, recibir alertas de forma directa sin intermediarios y sin coste, le recomendamos que utilice la Plataforma de Contratación del Sector Público PLACSP (dependiente del Ministerio de Hacienda). Esta plataforma de licitación electrónica es el buscador oficial del Estado de España, por lo que la información que en ella se publica es completa, directa y la única válida para cuando prepare y presente licitaciones, y ademas su uso es GRATIS.

Para lograr que la plataforma electrónica realice la búsqueda de licitaciones, y obtener el máximo rendimiento de los anuncios de licitaciones, es necesario configurar de forma personalizada su buscador. Realizar esta configuración de búsqueda es complejo, pues para que se puedan recibir alertas de licitaciones de obras, servicios o suministro en su email de forma personalizada, se necesita realizar un estudio de contratos, tipos de licitación, etc… y la posterior aplicación de su resultado a la configuración del buscador PLACSP.

Nuestro equipo tiene la experiencia y formación necesaria para asesorarle y configurar el buscador PLACSP, de forma que usted pueda recibir la alertas de avisos de licitaciones nuevas, anuncios, adjudicaciones, etc… ajustadas a su perfil de empresa. Si está interesado en configurar este servicio, que como le decimos, ofrece de forma gratuita PLACSP, y obtener de él el máximo rendimiento para sus licitaciones, póngase en contacto con nuestro equipo para hacerle un presupuesto sin compromiso.