ANUNCIOS DE LICITACIONES PÚBLICAS EN GALICIA

A continuación se muestran enlaces con información referente a anuncios de licitaciones públicas de obras, servicios y suministro, convocados por organismos públicos ubicados en Galicia. La frecuencia de actualización es de 24 horas. Para la búsqueda de información de licitaciones más personalizada consúltenos.

ANUNCIOS LICITACIONES DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTRO

 1. Reserva e ocupación de prazas no servizo de atención residencial para personas maiores en situación de dependencia en concellos da provincia de A Coruña. Expediente PA 55-2022 - ID: 806421
  Fecha de publicación: 25-11-2022
 2. Reserva e ocupación de prazas no servizo de atención residencial para personas maiores en situación de dependencia en concellos da provincia de Ourense. Expediente PA 68-2022 - ID: 806422
  Fecha de publicación: 25-11-2022
 3. Servizo de soporte do software de gravacións da actividade parlamentaria e eventos realizados polo Parlamento de Galicia. - ID: 806402
  Fecha de publicación: 25-11-2022
 4. AB-CON3-23-001. Froita para un xantar, merenda ou descanso saudable adquisición de raciones de fruta, colocación de la misma en un único punto al que tengan acceso los/as trabajadores/as del edificio administrativo de la Consellería de Sanidad y...
  Fecha de publicación: 25-11-2022
 5. AMT-2023-0003:Servizo para a realización de enquisas, estudos e informes do Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia e mellora da visualización dos indicadores asociados ao mesmo - ID: 806425
  Fecha de publicación: 25-11-2022
 6. AB-CON1-23-001. La prestación de un servicio de soporte técnico y funcional de apoyo para la elaboración de 28 planes locales de salud, así como también para el seguimiento de la implementación y evaluación de otros 43 planes de salud locales. - ID...
  Fecha de publicación: 25-11-2022
 7. Obras de ampliación do IES Xesús Ferro Couselo de Ourense. Anticipado de gasto. ED 9/23-O - ID: 806191
  Fecha de publicación: 25-11-2022
 8. MAR-2023-0003:Contrato de Subministración e instalación de dous xeradores de xeo en escamas e un silo orbital de 12 toneladas para almacenamento e subministración automática na lonxa de Porto do Son (A Coruña) - ID: 806423
  Fecha de publicación: 25-11-2022
 9. Contratación non suxeita a regulación harmonizada, polo procedemento aberto multicriterio, tramitación ordinaria e anticipada de gasto, da obra: Senda na AC-131 entre Peteiro e O Baño (Mugardos), de clave AC/21/088.06. E/053/2022. Este contrato finán...
  Fecha de publicación: 25-11-2022
 10. Servizo de Atención Temperá - ID: 806413
  Fecha de publicación: 24-11-2022
 1. Obras de rehabilitación integral da EASD Ramón Falcón de Lugo, cofinanciadas polo fondo europeo de desenvolvemento rexional nun 60%, no marco do programa operativo feder Galicia 2021-2027, obxectivo político 2, prioridade 2A, obxectivo específico 2.1...
  Fecha de publicación: 23-11-2022
 2. Contrato menor de subministro de luminarias para alumeado público - ID: 806397
  Fecha de publicación: 22-11-2022
 3. Pavimentación e mellora da accesibilidade en rúa Monumento - ID: 806395
  Fecha de publicación: 22-11-2022
 4. Mellora da accesibilidde e pavimentación Rúa do Carreiro (Aguiño) - ID: 806394
  Fecha de publicación: 22-11-2022
 5. RET-ME-2022-0211: Subministración de seis (6) módulos xeradores de sinal MPX e RDS - ID: 806392
  Fecha de publicación: 21-11-2022
 6. RET-ME-2022-0210: Adquisición de tarxetas USIM programables para redes privadas, para a conexión dos terminais a rede (Laboratorio 5G) - ID: 806391
  Fecha de publicación: 21-11-2022
 7. RET-ME-2022-0209: Equipamento de baixo consumo e con soporte de Release 16 do estándar 5G New Radio, co que analizar novos casos de uso soportados a partir de dita Release, como as redes de sensores o as redes vehiculares - ID: 806390
  Fecha de publicación: 21-11-2022
 8. Subministración de licenzas de uso e actualización de varios produtos de software comercial empregados tanto en servidores coma en postos de traballo, incluíndo tanto o dereito de uso do software, coma o dereito a recibir as actualizacións, parches d...
  Fecha de publicación: 21-11-2022
 9. RET-ME-2022-0208: Sistemas para a avaliación das prestacións dos slices das redes 5G operando en bandas milimétricas 5G - ID: 806387
  Fecha de publicación: 21-11-2022
 10. CTS-2022-0061:Discos duros Big Data - ID: 806377
  Fecha de publicación: 18-11-2022
 1. Concesión administrativa da cuberta do pavillón municipal "Xurxo Otero" de Panxón para a instalación de planta solar fotovoltaica destinada a autoconsumo colectivo - ID: 806318
  Fecha de publicación: 15-11-2022
 2. Contrato de Prestación do Servizo de Limpeza do Edificio CITEXVI - ID: 806309
  Fecha de publicación: 10-11-2022
 3. Contrato Privado Póliza de Seguros de Accidentes Colectivo para o persoal do Concello de Xove - ID: 806307
  Fecha de publicación: 10-11-2022
 4. Servizo para xestión dos fondos bibliográficos así como doutro material dependente da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, depositados nun almacén do Tambre en Santiago de Compostela - ID: 806091
  Fecha de publicación: 09-11-2022
 5. Servizo de almacén externo, custodia e movementos de fondos museográficos e material expositivo do Museo das Peregrinacións e de Santiago - ID: 806093
  Fecha de publicación: 09-11-2022
 6. Mellora dos parques infantís da praza do Concello en Meaño e dos Pasales en Dena - ID: 806202
  Fecha de publicación: 09-11-2022
 7. Adecuación das instalacións do Punto Limpo para a xestión da recollida de residuos da Mancomunidade Terra de Celanova - ID: 806190
  Fecha de publicación: 08-11-2022
 8. Obras de construción da primeira fase do parque acuático no Complexo Lúdico Deportivo de Monterrei, no concello do Pereiro de Aguiar (Ourense) - ID: 805529
  Fecha de publicación: 08-11-2022
 9. Contratación do Servizo de redacción de proxecto básico e de execución e servizo de dirección de obras para as obras de remodelación para implantación dun novo modelo residencial de maiores da Xunta de Galicia no Centro Residencial de atención a pers...
  Fecha de publicación: 07-11-2022
 10. AB-SER1-22-065. La contratación de los servicios para la construcción y certificación de un repositorio OMOP-CDM para el Servizo Galego de Saúde - ID: 806163
  Fecha de publicación: 04-11-2022
 1. RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2022 por la que se convoca un puesto de personal directivo.
  Fecha de publicación: 28-11-2022
 2. ORDEN de 14 de noviembre de 2022 por la que se anuncia la convocatoria pública para la provisión de un puesto de personal directivo en el Área Sanitaria de Ferrol.
  Fecha de publicación: 28-11-2022
 3. ANUNCIO de 18 de noviembre de 2022 por el que se da publicidad de la resolución de la misma fecha por la que se convocan a concurso público plazas de personal docente e investigador contratado.
  Fecha de publicación: 28-11-2022
 4. RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2022, del tribunal designado para calificar el proceso selectivo para el ingreso en la agrupación profesional de personal funcionario subalterno de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgru...
  Fecha de publicación: 28-11-2022
 5. RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2022, del tribunal designado para calificar el proceso extraordinario de consolidación para el ingreso en la categoría 003 del grupo V (ordenanza y otras) de personal laboral fijo de la Xunta de Galicia, por la que se...
  Fecha de publicación: 28-11-2022
 6. CORRECCIÓN DE ERRORES. Resolución de 4 de noviembre de 2022, del tribunal encargado de calificar el proceso selectivo de acceso libre para el ingreso en el cuerpo facultativo superior de Administración especial de la Administración general de la Comu...
  Fecha de publicación: 28-11-2022
 7. ORDEN de 22 de noviembre de 2022 por la que se resuelve la convocatoria de provisión, por el sistema de libre designación, anunciada por la Orden de 20 de junio de 2022.
  Fecha de publicación: 28-11-2022
 8. Sumario
  Fecha de publicación: 28-11-2022
 9. ANUNCIO de 16 de noviembre de 2022, de la Gerencia del Área Sanitaria de Ferrol, por el que se da publicidad de la resolución de la misma fecha por la que se convoca la provisión del puesto de jefe/a del Servicio de Radiodiagnóstico.
  Fecha de publicación: 25-11-2022
 10. ANUNCIO de 15 de noviembre de 2022, de la Gerencia del Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés, por el que se comunica la publicación de convocatoria pública para la provisión de un puesto de jefe/a del Servicio de Anatomía Patológica.
  Fecha de publicación: 25-11-2022

Relación de Organismos Públicos: Si tiene interés por que aparezca información de algún organismo en concreto, consúltenos y vemos que información disponible podemos incluir.

Fuente: La información anterior ha sido extraída directamente de los dominios web vinculados a cada uno de los enlaces referenciados, se puede consultar el origen de la misma en el propio link al que dirija el enlace, y si no fuera así, consúltenos.

SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE LA PLATAFORMA PLACSP PARA RECIBIR ALERTAS

Le ofrecemos la configuración de un servicio que es gratuito, y que le permitirá recibir información sobre licitaciones al momento, sin intermediarios ni costes.

Para conocer la información y avisos sobre licitaciones que se van publicando, enterarse de forma rápida de los anuncios de licitación de obras, servicios o suministros ajustados a su empresa, recibir alertas de forma directa sin intermediarios y sin coste, le recomendamos que utilice la Plataforma de Contratación del Sector Público PLACSP (dependiente del Ministerio de Hacienda). Esta plataforma de licitación electrónica es el buscador oficial del Estado de España, por lo que la información que en ella se publica es completa, directa y la única válida para cuando prepare y presente licitaciones, y ademas su uso es GRATIS.

Para lograr que la plataforma electrónica realice la búsqueda de licitaciones, y obtener el máximo rendimiento de los anuncios de licitaciones, es necesario configurar de forma personalizada su buscador. Realizar esta configuración de búsqueda es complejo, pues para que se puedan recibir alertas de licitaciones de obras, servicios o suministro en su email de forma personalizada, se necesita realizar un estudio de contratos, tipos de licitación, etc… y la posterior aplicación de su resultado a la configuración del buscador PLACSP.

Nuestro equipo tiene la experiencia y formación necesaria para asesorarle y configurar el buscador PLACSP, de forma que usted pueda recibir la alertas de avisos de licitaciones nuevas, anuncios, adjudicaciones, etc… ajustadas a su perfil de empresa. Si está interesado en configurar este servicio, que como le decimos, ofrece de forma gratuita PLACSP, y obtener de él el máximo rendimiento para sus licitaciones, póngase en contacto con nuestro equipo para hacerle un presupuesto sin compromiso.

Presentar licitación configurar Plataforma de Contratación del Sector Público (MINISTERIO DE HACIENDA)
IR A PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO – PLACSP
CONTACTO BUSCADOR LICITACIONES

Puede contactar con nuestro equipo a través de:

estudiotecnico@tulicitacionpublica.com

PULSA AQUÍ PARA LLAMARNOS POR TELÉFONO
PULSA AQUÍ PARA ESCRIBIRNOS POR WHATSAPP